lesklavaj ni bon do, lesklavaj ni le do lawj, man

Do do la si do, man

on lo dlo ja koulé, man,

on lo ti moun ja viré gran moun

zo a yo ja viré poud, man,

ja viré pousyé

zot nonm pou fè yo, man

mé  zót pa nonm pou ba yo non a zót

zót nonm pou ba yo prénon, man

zót nonm pou ba yo ti non

ti edmon ti wobè ti mal ti frè ti tak ti moun

mé zót pa nonm pou ba yo non a zót.

sé pa dé ti exskiz zot sav trouvé, pou sa zót fó tou bonnman:

sé la fót a lesklavaj

sé nonm la antanlontan pa té ni pon dwa

yo té ni on sél bitin pou fé sé té fouré mété viré fouré viré

péplé tou sa yo té pé pou mèt zabitasyon la

ti moun la pa té ta yo

sé té pwopriété a métla jis an 1848.

Apwézan sa vini on vyé labitid.

manti azót ! apré labolisyon on lo moun mayé é rikonnèt ti manmay yo !

apré labolisyon on lo moun ba non yo té ba yo pou timoun a yo !

Ni moun ki mayé  a swasantan é ki rikonnét séti moun a yo ki té ni karantan, trantan, ventan, sété fanmiy ayo, yo té dwétt rikonnét, pon moun pa fósé yo, sété pou yo on lobligasyon, sépaté on zafè a rélijyon, no man, sété on lobligasyon, yo té ka konsidéré non a yo kon on léritaj yo té dwétt transmèt pou sé ti moun a yo. ni boug ki té ni twa madanm, yo rikonett tout sé ti moun la, ni moun ki minm pli ta an 1900 té ka roukonnét sé ti moun a yo ventan aprwé, pa té ni on lo moun ki té ka mayé épi sélman non amanman yo, ni papa ki té ka déklaré naissans a ti moun a yo san rikonnét li minm jou la, yo té ka signé an tan ke témwen, sété on ti gest mé sété on gest kan minm, tout moun ni rézon ayo, sé pa pas ou ni on ti moun ou bizwen mayé, sé pa pas papaw pa rikonnét vou ki ou ka y fè minm lachté la sa pou sé ti moun aw ! Lé ou pa ka rikonnét on ti moun aw ou ja ka dézéritéy avan minm i respiré ! give your child a chance, man !

pa vin palé pon vyé bitin pou mwen, man, jodi a joud la pantkót, mété tout zafè aw an nowd, iliminé byen lespri aw !

ni boug ki kapon ni boug ki pa vlé pon chage

antan lontan pa té ni chapo aprézan ni chapo si zot pa vlé póté chage pou zót.

Zot enmé di tout koté ke zot ni laké lawj, sé sa sèl éritaj zot ka transmétt, sé pa  fót a zót, tout moun ja ka di é ekri tout koté nou sé on sosyété matrifokal, ka ou vlé fè,

mé rétéw on ti krazi é ouvè gran kabèch aw, mété an pwa an kabèch aw :

sé pa tout moun ki ni  do a yo lawj, sé pa tout nonm ki ni kè a yo lawj.

ni boug ki ka kouyoné fanm, ni fanm ki ka kouyoné nonm osi

mé sél bitin en sav, sé ke ti moun pa ka fèt épi dwouètt

sé sa ou tann man diw, man, ti moun pa ka fè épi dwouètt

aloss póté fè póté mannèv, man, póté fé póté mannèv,

sé pa sélman pouw di, ti moun an mwen ka poté non mwen

mé sé pou ti moun aw sav ki minm si ou pa fè ayen dot pouy, omwen ou fè le service minimum

sé premyé pa la, aprésa dot pa ké vini tou dousman, tou dousman,

alow boug météw an mawch, an mawch avan pa an mawch awyé

an mawch, pa lésé motè la kalé koy, an mawch !

pa lésé tras a san aw kalé koy, man

ou ka krwè ou ka kouyonné moun mé sé vou minm ou ka kouyonné

songé mizik la sa, by henri debs, changé sé pawol la, mé gadé minm ritm la :

tu as calé le moteur, ma fille, remets le contact, fais vite

tu as calé le moteur ma fille, remets le contact.

Celui qui t’a donné ce bout de carton rose,

il t’a mal enseigné comment faire la chose,

il t’a mal enseigné comment faire la chose,

tu as calé le moteur ma fille, remets le contact.

Pour changer de vitesse, il te faut embrayer

ça se fait en souplesse, laisse moi te montrer,

ça se fait en souplesse, laisse moi te montrer,

tu as calé le moteur ma fille, remets le contact, fais vite

tu as calé le moteur ma fille remets le contact

Echangez moi ça

lemoteur

est calé

remets vite

le contact

Tu as calé le moteur ma fille remets le contact fais vite

Tu as calé le moteur ma fille remets le contact

Publicités